ماشین سازی  دز  با نام تجاری فیلتر سازان سبز 

اولین شرکت ایرانی دارای استاندارهای جهانی

 

 

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت پیگردقانونی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتخارات